Barion Pixel
Szivárvány tanoda kezdőlap » Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Szivárvány Tanoda Kft.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A www.sztnyelviskola.hu, www.szt-nyelviskola.hu weboldalak és az azokon található szoftverek és szolgáltatások üzemeltetője a Szivárvány Tanoda Kft. (továbbiakban Szivárvány Tanoda)

A szolgáltatásaira és termékeire a következő szabályok és jogszabályok vonatkoznak. Ön az oldalakat az alábbi Általános Szerződési Feltételek mellett használhatja, amelyeket az oldal használatával elfogad és tudomásul vesz. Amennyiben nem fogadja el a jelen ÁSZF-et, úgy nem jogosult az oldalak és a szolgáltatások használatára. A szerződés nyelve: magyar. Az ÁSZF hatálya a Szivárvány Tanoda Weboldalaira terjed ki. A jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a www.sztnyelviskola.hu/aszf címen.

A jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. A jelen tájékoztató 2018. június 5-től hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szivárvány Tanoda jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, de ezen módosításokban soha nem módosítja úgy az ÁSZF-et, hogy az a Felhasználó számára egyoldalúan és nagy mértékben hátrányos lenne. Felhasználó a weboldalak használatával elfogadja az ÁSZF pontjait.

 

 
I. A szolgáltató adatai

Név: „SZIVÁRVÁNY TANODA” Oktatási, Nevelési és Szolgáltató Kft.

Cím: 2750. Nagykőrös, Bálvány u. 12. fsz. 2.

Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-155693

Adószám: 23896808-1-13

Közösségi adószám: HU23896808

Bankszámlaszám: HU0210401990-50526657-71531003

SWIFT: OKHBHUHB

Telefon: +36 70/539-5623, +36 70/539-6721

Web: www.sztnyelviskola.hu

E-mail: office@sztnyelviskola.hu

Képviseli: Lukács László ügyvezető

Az szolgáltató Magyarországon bejegyzett és működő gazdasági társaság.

 
II. Az ÁSZF fogalmainak meghatározása
A jelen ÁSZF-ben használt fogalmak:

2.1 Szolgáltató: a Szivárvány Tanoda Kft.

2.2 Szivárvány Tanoda: a Szolgáltató Szivárvány Tanoda Kft.

2.3 Jogtulajdonos: a Szivárvány Tanoda anyagainak szerzője és a Szivárvány Tanoda védjegyének tulajdonosa a Szivárvány Tanoda Kft.

2.4 Weboldal: bármely, a Szivárvány Tanoda Kft. által üzemeltetett weboldal.

2.5 Felhasználó: az oldalra érkező látogató, legyen akár regisztrált felhasználó, akár nem. Felhasználónak minősül minden olyan személy, aki a weboldalt megnyitja, megnézi vagy bármilyen formában a szolgáltatásokat igénybe veszi.

2.6 Hozzáférés: használati és hozzáférési jog, amit a Szivárvány Tanoda a Felhasználó számára ad az egyes termékeihez / szolgáltatásaihoz

 

 
III. Szerzői jogok és forgalmazás

3.1 A nyelvoktató termékek szerzői joga a Szivárvány Tanoda Kft-t illetik.

3.2 A Szivárvány Tanoda az összes online termékére minden jogot fenntart. A termékekben szereplő videó- és hanganyagok, illetve a termékekhez tartozó írásos anyagok és tesztek mind Szivárvány Tanoda Kft. tulajdonát képezik és ezek bárminemű felhasználása kizárólag az üzemeltető és a jogtulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

3.3 A Szivárvány Tanoda anyagaiban megjelenő, nem saját gyártású képi anyagok vagy 'public domain', azaz szabadon felhasználható képi elemek, vagy a Szivárvány Tanoda által megvásárolt royalty-free képek. A Szivárvány Tanoda semminemű tulajdonjogot ezekre a képi elemekre nem tart fent azok public domain vagy royalty free jellege miatt, de Ön ezeket a képeket a Szivárvány Tanoda oldaláról és videó anyagaiból nem mentheti le, saját célra ilyen forrásból nem szerezheti be, mivel ez sérti a royalty-free felhasználási módot. Amennyiben a képeket saját célokra kívánja felhasználni, úgy ajánljuk Önnek az interneten fellelhető stock fotó szolgáltatók szolgáltatásait.

 

 
IV. A Szivárvány tanoda tananyag rendszer használati joga

4.1 Az online e-learning nyelvoktató rendszer használatára Felhasználó hozzáférést kap. Minden felhasználói hozzáférés kifejezetten egy felhasználóhoz kötődik és kizárólag az adott felhasználó általi adott termék vagy szolgáltatás használatára jogosítja fel Felhasználót.

4.2 Ingyenes anyagokra szóló hozzáférést szerezhet bárki, aki a Szivárvány Tanoda weboldalain próbára regisztrál. Ilyen esetben a Felhasználó a Szivárvány Tanoda által ingyenesnek nyilvánított tananyagrészek használatára szerez jogosultságot. Ez a jogosultság nem ad hozzáférést a Felhasználónak a teljes, fizetős termékek használatára.

4.3 Felhasználó tananyag csomagot vásárolhat, hogy hozzáférjen a Szivárvány Tanoda által kínált csomagokban elérhető teljes tananyaghoz. A fizetős hozzáférés mindig a megvásárolt tananyagra vonatkozik, amennyiben Szivárvány Tanoda újabb termékeket ad ki, úgy Felhasználó azokra további csomag vásárlásával szerezhet használati jogosultságot.

4.4 A felhasználói hozzáférés a kiválasztott tananyag elvégzéséig, de legfeljebb 6 hónapig tart.

4.5 A Szivárvány Tanoda a weboldalán található anyagok lejátszását engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy Ön az eredeti anyagokat érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. A Szivárvány Tanoda oldalon található anyagokat kizárólag a Szivárvány Tanoda és a jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélyével jogosult lementeni, módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

4.6 A Szivárvány Tanoda szolgáltatásaival kapcsolatosan kifejezetten tilos a többszörös regisztráció, történjen az bármilyen célból is.

4.7 A Szivárvány Tanoda kifejezetten tiltja a belépési adatok megosztását harmadik személlyel, hiszen az a hozzáférés megosztását jelenti. A hozzáférés bárminemű tovább értékesítése kifejezetten tilos. Minden, a normális használattól történő felhasználás illegális szoftverhasználatnak és / vagy szerzői jogsértésnek minősül.

4.8 A Szivárvány Tanoda e-learning tananyagcsomag hozzáférés vásárlása után a Felhasználó a használatot a Szolgáltató pedig a szolgáltatást azonnal megkezdi. A fogyasztó ezt tevőlegesen tudomásul veszi a digitális anyagok használatának megkezdésével és tudomásul veszi, hogy emiatt a magyar törvények miatt őt elállási jog nem illeti meg.

 

 
V. Alapvető rendelkezések

5.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

5.2. A jelen Szabályzat 2018. június 5. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

5.3 A Szivárvány Tanoda kiemelten elkötelezi magát, hogy a megvásárolt csomagot érintően nem tesz a Felhasználóra nézve hátrányos módosításokat, tehát nem korlátozza például a korábban megvásárolt tananyagcsomagokat bármilyen érdekből vezérelve.

5.4 A Szivárvány Tanoda kiemelten elkötelezi magát, hogy az alapvető üzleti és termékhasználati feltételeit nem változtatja meg, különösen nem tesz semmilyen olyan változtatást, amely bármilyen, a Felhasználó által kötelezően fizetendő díj felszámításához vezetne.

5.5. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 

 
VI. A vásárlás folyamata

6.1 A Termék kiválasztása. A megrendelő űrlapon a termékre kattintva választhatja ki a tanulni kívánt e-learning csomagot. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

6.2 Vásárlói adatok megadása. A megrendelés összesítése a megrendelhető csomagok alatt található. Ez alatt kell megadni a megrendeléshez és a számla kiállításhoz szükséges adatokat.

6.3 Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a megrendelés tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt tananyag csomagoknak, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelem” gombra kattintva zárhatja le megrendelését.

6.4 A megrendeléseket a megadott email címen visszaigazoljuk. A visszaigazolás minden esetben elektronikus úton, 48 órán belül megtörténik.

6.5 Fizetési módok: Kizárólag bankkártyával online fizetésen keresztül. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

 
VII. Tanári segítség – Tutor-tanár

7.1 A Szivárvány Tanoda felhasználójának joga van igénybe venni a Szivárvány Tanoda tutor-tanári rendszerét. A tutorod a kurzus során közvetlen kapcsolatban áll veled és személyre szabott, hatékony tanári segí¬tséget nyújt önálló tanulásodhoz: kijavítja és értékeli a fogalmazásos - í¬rásos feladataidat, motiválja és figyelemmel kí¬séri az előre haladásodat; emailben segí¬t, ha kérdésed, problémád merül fel a tananyaggal kapcsolatban.

7.2 A kérdések esetében a jellemző válaszadási idő 1-3 munkanap.

7.3 Javítások esetén a jellemző átfutási idő 2-5 munkanap.

7.4 Bármelyik e-learning tananyagcsomagunkat kombinálhatod egyéni vagy kiscsoportos live- online órákkal.

7.5 A tutorálást kombinálhatod live- online kiscsoportos ( max. 4 - 5 fő ) konzultációval ( 60 perc ) azért, hogy a beszéd terén is fejlődj. A csoportos órákon veled megegyező szintű és azonos tananyagból tanuló diákokkal veszel részt.

 

 
VIII. Elállási jog gyakorlása

8.1 Önt a magyar törvények szerint nem illeti meg elállási jog a digitális anyagainkra. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) 29. § / m pontja szerint a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát „nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.”

 

 
IX. Felelősség kizárása

9.1. A Szivárvány Tanoda kijelenti, hogy törekszik az weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, minden körülmények közötti helytállóságáért, esetleges módosulásáért, nem vállal felelősséget, illetve jogosult azokat (pl. a termékek árait) előzetes bejelentés nélkül bármikor megváltoztatni.

9.2. A Szivárvány Tanoda hangsúlyozza, hogy az weboldal használatából eredő károkért felelősséget nem vállal. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Szivárvány Tanoda által nyújtott szolgáltatások a legmagasabb technikai színvonalon valósuljanak meg, de semmilyen vélt vagy valós kárért a digitális szolgáltatásaink tekintetében kizárjuk a Szivárvány Tanoda felelősségét.

9.3. A Szivárvány Tanoda a tartalom egészét (beleértve az elérhető szolgáltatásokat is) vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy részeit visszavonhatja a korszerűsítés és fejlesztés célját szolgálandó.

9.4. A felhasználók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják, Szolgáltató nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

9.5. A Szivárvány Tanoda mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatásai folyamatosan elérhetők és biztonságosak legyenek, a Szivárvány Tanoda fennállása óta csupán néhány perc volt, amikor a felhasználók nem tudták használni az online rendszer szolgáltatásait. Ettől függetlenül a Szivárvány Tanoda mint szolgáltató nem garantálja az weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- szerver vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be. A felhasználó tudomásul veszi tehát, hogy Szolgáltató nem felelős a Felhasználó készülékében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó készülékéhez, ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.

9.6. Az weboldalon esetlegesen található linkek segítségével elérhető más tartalmakon található információkat Szolgáltató nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

9.7 A Szivárvány Tanoda kötelezettséget vállal arra, hogy ha bármilyen jelentősebb rendszerhiba történik, akkor az aktív felhasználókat tömeges e-mail formájában tájékoztatja.

 

 
X. Adatkezelés és adatvédelem

10.1 A Szivárvány Tanoda betartja a GDPR általános adatvédelmi rendelet iránymutatásait és a vonatkozó magyarországi törvényeket és az Ön adatait kizárólag szükséges mértékben és ideig kezeli. A Szivárvány Tanoda Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatát a Szivárvány Tanoda oldalak alján található JOGI NYILATKOZAT linkre kattintva éri el.

 

 
XI. Biztonság

11.1 A Szivárvány Tanoda elkötelezett az ügyfelek információinak védelme iránt. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az online módon gyűjtött információt. Az adatok védelmének érdekében az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatunkban rögzítettek szerint járunk el.

 

 
XII. Engedély nélküli felhasználás

12.1 Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Weboldalakon található tartalmakat jogszerűtlenül használja fel, akkor kötbért köteles fizetni a Szivárvány Tanodá-nak.

12.2 A Szivárvány Tanoda által biztosított tanfolyamok tartalmát a) Felhasználó nem mentheti le a gépére b) nem adhatja tovább c) nem használhatja fel semmilyen más weboldalon d) nem használhatja fel semmilyen más nyomtatott anyagban e) nem adhatja tovább sem térítés ellenében, sem pedig térítésmentesen sem.

12.3 A Felhasználó lementheti tárolás céljából mindazon anyagokat, amelyekre A Szivárvány Tanoda egyértelműen utal a „Letölthető” „Letöltés” „Töltsd le!” szavakkal. Ilyen letölthető anyagok: a) a különböző termékekhez tartozó mp3 formátumú audiomagyarázatok b) a különböző termékekhez gyártott PDF formátumú letölthető anyagok c) a Szivárvány Tanoda által „ajándékanyag” címkével ellátott hanganyagok és PDF anyagok Ezen anyagok letöltését a Szivárvány Tanoda kifejezetten engedélyezi a Felhasználó számára. Hangsúlyosan nem tartoznak ebbe a körbe a Szivárvány Tanoda videóanyagai, akkor sem, ha esetleg az Ön böngészője felajánlja a letöltés lehetőségét.

12.4 A Weboldalak szövegének, kinézetének, struktúrájának és funkcióinak másolásáról: A honlapon található tartalmak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogi védelemben részesülnek, különös tekintette az alábbiak: a honlap szövege, videóanyagai, feladatai, szövegei, grafikák, a honlap funkciói (pl. termék kipróbálási és megrendelési funkciók, és egyéb anyagok). A Weboldalakon elérhető tartalmak (szerzői művek) bármilyen felhasználása engedélyköteles; a felhasználás engedélyezésére kizárólag A Szivárvány Tanoda Kft Jogosult rendelkezik a szükséges jogokkal.

12.5 A Szivárvány Tanoda Weboldalak használatával, a Weboldalakon található szerzői művek bármilyen módon történő engedély nélküli felhasználásával Ön, mint Felhasználó elfogadja az alábbi kötbér fizetési kötelezettségeket: a) amennyiben bármilyen harmadik fél weboldalára feltöltve használja fel a Szivárvány Tanoda Weboldalain található anyagokat / szerzői műveket, úgy 80 000 Forint / mű / nap, de minimum egyösszegű 500 000 Forint kötbér megfizetésére köteles. A Szivárvány Tanoda és Felhasználó rögzíti, hogy önálló szerzői műnek számít e tekintetben minden videófájl, audiofájl, PDF fájl vagy egy szerkezetet képező szöveg, illetve egyéb fájl, amelyet a Szivárvány Tanoda oldaláról Felhasználó engedély nélkül átvesz.

12.6 Felhasználó köteles előzetesen írásban bejelenteni Jogosultnak a szerzői művek bármilyen módon történő felhasználási szándékát, melyhez a Jogosult a felhasználás körülményeit megismerve nem köteles hozzájárulni. A Weboldalakon található bármely szerzői mű felhasználása kizárólag a szerző Jogtulajdonos, saját kezűleg aláírt és nyomtatott szövegével ellátott papír alapú engedélyével lehetséges. A Szivárvány Tanoda, engedélyt ilyen felhasználásra alapesetben nem ad, és digitális formában (pl. e-mailben) sosem küld ilyen felhatalmazást.

 

 
XIII. Árak feltüntetése

13.1 A Szivárvány Tanoda e-learning tananyag csomagok minden esetben a végfelhasználó által fizetendő teljes végfelhasználói díjként van feltüntetve az oldalon. A feltüntetett díjak minden vonatkozó adót és díjat tartalmaznak.

 

 
XIV. Egyoldalú szerződésbontás

14.1 A Szivárvány Tanoda egyoldalúan megszüntetheti és a jövőben megtagadhatja a szolgáltatást egy adott felhasználó részére és megszüntetheti a Szivárvány Tanoda és a Felhasználó között fennálló jogviszonyt, amennyiben: a) az adott felhasználó megsérti a felhasználás feltételeit és a jelen ÁSZF-et b) az adott felhasználó bármilyen jogsértést követ el a Szivárvány Tanodá-val vagy anyagaival szemben c) az adott felhasználó a Szivárvány Tanoda bármilyen fórumán (email, Facebook oldal, saját fórumunk, rendezvényeink) inzultálja, nyilvánvalóan és aggresszívan sértegeti, diszkriminálja, rasszista megjegyzésekkel vagy egyéb negatív megjegyzésekkel illeti a Szivárvány Tanoda-hoz kötődő természetes személyeket vagy a Szivárvány Tanoda egy másik felhasználóját.

 

 
XV. Vegyes rendelkezések

15.1 Amennyiben a jelen ÁSZF szabályzat feltételei közül bármely érvénytelenné válna, érvényét vesztené, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válna, akkor az nem érinti a fennmaradó részek érvényességét, érvényesíthetőségét és jogszerűségét.

15.2 A Szivárvány Tanoda és a Felhasználó minden esetben minden tőlük telhetőt kötelesek megtenni annak érdekében, hogy ügyeiket békés úton próbálják meg rendezni.

 

 
XVI. Panaszkezelés

16.1 A Szivárvány Tanoda termékeivel kapcsolatos bármilyen kifogását írásban is jelezheti az üzemeltető írásban jelezheti azt az office@sztnyelviskola.hu címen. A panaszát 30 napon belül kivizsgáljuk. Amennyiben úgy érzi, hogy panaszát nem kezeltük megfelelően, panaszával fordulhat továbbá a területileg illetékes jegyzőhöz, illetve a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez is (1052 Budapest, Városház u 7.) 19.3 Amennyiben intézkedésünkkel nem elégedett, fordulhat Békéltető Testülethez is, amelyek elérhetőségéről ezen az oldalon tud tájékozódni: http://www.bekeltetes.hu/

Aktualitások
1588349035.jpg

Jelentkezz VIDEÓÓRÁKKAL MEGÚJULT e-learning német tanfolyamunkra 2023. február 28-ig! Garantáljuk, hogy a tanfolyam végére biztos alaptudásod lesz, és olyan tanulási technikákat is elsajátítasz, amivel rövid id?n belül eléred a nyelvtanulási célod.

1573040428.jpg

Hogyan lesz rövid id?n belül magabiztos német tudásod anélkül, hogy nyelvtani szabályokat kelljen magolnod? A mindennapokban használható mondatokkal a szókincs és a nyelvtan egyszerre rögzül. Belenéznél az INSTANT KÉPES NÉMET NYELVTAN E-TANKÖNYVBE? Most INGYENES MINI KURZUSON megteheted. Az e-tankönyvünk és az e-munkafüzetünk mellé elkészült 5 videólecke is, melyen virtuális magántanároddal együtt memorizálhatsz. ÚJDONSÁG a hozzá készült 10 VIDEÓKÖNYV!

Nyelvtanfolyamok
1452586511.jpg

Nem mersz bátran megszólalni? Várunk innovatív beszédtréningjeinkre. Ne aggódj, ha nem beszélsz még folyékonyan, légy a törzsvendégünk és társalogj fesztelenül arról, ami igazán érdekel, hogy a tanult idegen nyelvet valóban tudd használni!

1452586457.jpg

Mi "rád szabjuk" az ANGOL, a NÉMET vagy az OLASZ nyelvet célod, nyelvtudásod, életkorod és id?beosztásod szerint. A tanulásod helyét és módját is te választod! Neked melyik jön be?

1387012132.jpg

Külföldi munkára, üzletembereknek, külföldön élőknek, turistáknak ...

Nyelvi utazás 2021
1482354418.jpg

2016-ban 5 évesek lettünk, ez alkalomból jelentettük meg Tábori Évkönyvünket a felejthetetlen nyári táborok emlékére! Töltsd le ingyenesen angol és német feladatgy?jteményünkkel együtt! Olvasd el a 2017-es nyári táborunk élménybeszámolóját a blogunkban!

banner banner